ประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

newประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1
ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2559
<<click

newประเภทชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 
ประเภทอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2559
<<click

 

-----------------------------------------------------------------------

รายละเอียดการเข้า"ค่ายพัฒนาการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1

1. การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายพัฒนาการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1<<click

2. กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายพัฒนาการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1"<<click

3. แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายพัฒนาการเขียนเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1"<<click

4. แผนที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ<<click

 

 

Read 1517 times Last modified on วันศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2559 11:28