อพวช. ลงนามความร่วมมือกับ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 MG 0335

 

       เมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่ผ่านมา อพวช. ร่วมลงนามความร่วมมือกับ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยน นวัตกรรมการเรียนรู้และวิชาการ รวมถึงกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ณ อาคารนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

 MG 0347

Read 1030 times