ขยายเวลารับสมัคร ผอ.พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะคัดเลือกพนักงานในตำแหน่งผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
จำนวน ๑ อัตรา สมัครได้
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

Read 522 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 28 เมษายน 2559 17:29