ค่าย "พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์"

 MG 6782

 

ปทุมธานี - อพวช. ได้จัดกิจกรรมค่าย "พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์"  เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่เยาวชน ในระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2556 ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

 

Read 2186 times Last modified on วันอังคาร, 07 พฤษภาคม 2556 13:52