ค่าย "พัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์"

 

 MG 8690

 

ปทุมธานี - อพวช. ได้จัดกิจกรรมค่าย "พัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์"  เพื่อพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้ และสร้างกระบวนการคิดในแบบวิทยาศาสตร์ พร้อมพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีศักยภาพการเรียนรู้ในเรื่องคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น เมื่อวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2556  ที่ผ่านมา   ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

Read 1628 times Last modified on วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2556 10:44

Image Gallery