อพวช. นำมดชนิดใหม่ของโลก จัดแสดงในงานการประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 3

            IMG 9891

                  ดร.วียะวัฒน์ ใจตรง นักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. นำผลงานวิจัยจัดแสดงผ่านนิทรรศการ เรื่อง มดชนิดใหม่ของโลกทีได้รับการตั้งชื่อ โดยนักวิชาการ อพวช. ไปร่วมจัดแสดงในการประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read 1326 times