ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี

nsm045

ปทุมธานี/อพวช. จัดกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวนกว่า 80 คน เมื่อวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

 

Read 1391 times

Image Gallery