อพวช. จับมือ บริษัทเจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) เสริมสร้างการเรียนรู้ กระตุ้นเยาวชนสนใจในวิทยาศาสตร์

กรุงเทพฯ /23 กันยายน 2559 –นายสาคร  ชนะไพฑูรย์ (คนที่ 2 จากขวา) รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และนายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ (คนที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงาน ลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนมีความกระตือรือร้นและสนใจด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นในสังคม ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน

Read 628 times