การประกวดบทความ บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แล้วเปลี่ยนชีวิตอย่างไร

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความประทับใจ และประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการเยี่ยมชมนิทรรศการ
และร่วมกิจกรรมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เนื่องในวัน International Science Center and Science Museum Day 2016
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559) โดยส่งคลิป วีดีโอ ในหัวข้อ How NSM has Changed My Life? (ความประทับใจ/แรงบันดาลใจ
จากพิพิธภัณฑ์ ของ อพวช.)
ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 30,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 พฤศจิกายน 2559 เลื่อนไปถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 0 2577 9999 ต่อ 1475

ดูรายละเอียดวัน International Science Center and Science Museum Day 2016 เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

http://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/


UNESCO ได้กำหนดให้วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน เป็นวัน World Science Day for Peace and Development มาตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๑ โดยในปีนี้ได้กำหนดหัวข้อ
“Celebrating Science Centers and Science Museums” และได้มีความร่วมมือกับ United Nation (UN), International Council of Museums (ICOM)
และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์/พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในทุกภูมิภาค กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสนี้
โดยเน้นให้ความสำคัญกับบทบาทการทำงานของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ในการสนับสนุน เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal; SDGs)
หัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง (หรือมากกว่า) ใน ๑๗ หัวข้อที่ UN กำหนด ไป เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม การกินดีอยู่ดี และความยั่งยืนของสังคมและประชากรโลก
และให้ถือเอาวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวัน International Science Center and Science Museum Day เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เป็นต้น

http://www.astc.org/iscsmd/international-science-center-science-museum-day-2016/

 

รายละเอียดการส่งผลงาน คลิกที่นี่

Read 1057 times Last modified on วันศุกร์, 04 พฤศจิกายน 2559 16:26