สวทช. จับมือ "กลุ่มบริษัทสุพรีม" ต่อยอดงานวิจัยเสริมแกร่งธุรกิจ