อพวช. ยกทัพคาราวานวิทยาศาสตร์ฉลองเปิดตัว “ศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเด่นชัย” จ.แพร่

 IMG 5365

อพวช. ยกทัพคาราวานวิทยาศาสตร์ฉลองเปิดตัว “ศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเด่นชัย” จ.แพร่ เตรียมสร้างเพลย์แลนด์เป็นแหล่งเรียนรู้เสริมสร้างพัฒนาการให้เด็กเล็ก

 

          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ เทศบาลเด่นชัย จ.แพร่ นำคาราวานวิทยาศาสตร์ร่วมฉลองเปิด “ศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เด่นชัย” หวังสร้างประสบการณ์เรียนรู้รูปแบบใหม่ให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นห่างไกล พร้อมลงพื้นที่สร้าง   เพลย์แลนด์ (Playland) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการสำหรับเด็กเล็กแห่งใหม่ของจังหวัด

 

          นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การกระจาย ฐานการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์จากส่วนกลางสู่ภูมิภาคด้วย “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ถือเป็น             หนึ่งในกิจกรรมสำคัญ ที่สนับสนุนนโยบายด้านการสร้างฐานความรู้ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี อพวช. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมนี้ไปสู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทย โดยเฉพาะเยาวชนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่อย่างเท่าเทียมกับเยาวชนในส่วนกลาง เป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำ อีกทั้งยังเปิดโลกทัศน์และสร้างมุมมองใหม่ว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว ไม่ใช่เรื่องยาก ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนหันมาสนใจเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะเพิ่มขีดความสามารถของตัวบุคคลและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้

         

         

นายมานพ อิสสะรีย์ รองผู้อำนวยการ อพวช. กล่าวว่า กิจกรรมในคาราวานวิทยาศาสตร์ฯ จะเน้นให้เยาวชนได้เข้าไปมีส่วนร่วม เพื่อค้นหาคำตอบด้วยตนเอง พร้อมได้เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการเล่นอย่างสนุกสนานผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการและชิ้นงานวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ เกมส์ และกิจกรรมเสริมศึกษาอีกมากมาย นอกจากนี้ ยังมีการรวบรวมองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ภาคเหนือตอนบนมาจัดแสดง เพื่อเปิดประสบการณ์ผ่านมุมมองใหม่ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนในภูมิภาคนี้ โดยกิจกรรมทั้งหมดที่จัดขึ้น เยาวชนและผู้สนใจสามารถมาร่วมเรียนรู้และสนุกได้ ฟรี! ตลอดทั้งวัน

 

นอกจากการนำคาราวานวิทยาศาสตร์มากระจายฐานการเรียนรู้ในพื้นที่แล้ว ยังเป็นการมาร่วมฉลองเปิดศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเด่นชัย ที่ทางเทศบาลเด่นชัยสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของคนในชุมชน ที่สำคัญยังเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ฯ แห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ครบวงจรของจังหวัด โดยในเบื้องต้นทางเทศบาลฯ ได้มอบพื้นที่ภายในศูนย์ฯ กว่า 305 ตารางเมตร ให้ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินการจัดสร้าง เพลย์แลนด์ (Playland) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการสำหรับเด็กเล็กแห่งใหม่ในจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งโครงการนี้ทางกระทรวงฯ ได้มอบหมายให้ อพวช. เข้ามาดำเนินการ เนื่องจากเป็นหน่วยงานมีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของไทย โดยมีทางเทศบาลฯ คอยให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวก

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Read 1542 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2556 14:37

Image Gallery