เปิดตัวหนังสือ “บันทึกนักวิทยาศาสตร์มือใหม่” 365 ปฏิบัติการ HANS-ON

เปิดตัวหนังสือ “บันทึกนักวิทยาศาสตร์มือใหม่” 365 ปฏิบัติการ HANS-ON

พร้อมก้าวสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งและดีในอนาคต

 MG 2470

           กรุงเทพฯ 20 มิถุนายน 2556 - - นานมีบุ๊คส์ ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดงานเปิดตัวหนังสือ "บันทึกนักวิทยาศาสตร์มือใหม่" ผลงานของ “ดร.นีโกล ออสโตรสกี” ศาสตราจารย์กิตติคุณประเทศฝรั่งเศส     นักวิจัย อาจารย์ฟิสิกส์มหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส คู่มือนำเสนอ 365 กิจกรรมและการทดลองวิทยาศาสตร์ที่สามารถทำได้ทุกวันตลอดปี ด้วยอุปกรณ์ที่หาง่ายใกล้ตัว ให้เด็กได้ฝึกคิดฝึกตั้งคำถาม ลงมือทำเพื่อหาคำตอบ และสรุปผลด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ งานจัดขึ้น ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4       จามจุรีสแควร์

 

        คุณกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ อพวช. กล่าวว่า “บันทึกนักวิทยาศาสตร์มือใหม่ ถือเป็นกิจกรรมเสริมศึกษานอกห้องเรียนที่มีความน่าสนใจและสนุกสนาน เพราะผู้อ่านจะได้รับประสบการณ์จากการฝึกสังเกต ลองผิดลองถูก สรุปผล และจดบันทึกตลอดทั้ง 365 วัน เช่นเดียวกับแหล่งเรียนรู้ของ อพวช. ที่มีกิจกรรมเสริมศึกษาหลากหลาย ที่พร้อมให้เยาวชนเข้ามาสัมผัสและฝึกคิดอย่างนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีในอนาคต ต้องขอบคุณ    ดร.นีโกล ออสโตรสกี ที่เขียนหนังสือดี ๆ ออกสู่สังคม เราหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะผลักดันให้เยาวชนของเรามีความรักและสนใจที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมวิทยาศาสตร์ต่อไป”

 

        เจเรมี โอปริเทสโก หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กล่าวว่า “สำหรับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย หนังสือ “บันทึกนักวิทยาศาสตร์มือใหม่” เล่นนี้ถือเป็นตัวอย่างอันดีของความรวมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย หนังสือเล่นนี้นำเสนอวิธีคิดเชิงวิทยาศาสตร์แบบฝรั่งเศสที่มีมาช้านนาน เป็นวิธีคิดที่กระตุ้นให้เด็ก ๆ เกิดความสนใจและเข้าใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันผ่านกิจกรรมการทดลองอย่างง่าย ๆ อาจกลาวได้ว่าหนังสือเล่นนนี้คืออีกหนึ่งเครื่องมือในการแบ่งปั่นความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม”

 

        สุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด กล่าวว่า “นานมีบุ๊คส์รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ เพราะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เด็ก ครู และผู้ปกครองคนไทยจะได้มีหนังสือที่มีประโยชน์ เนื่องจากหนังสือบันทึกนักวิทยาศาสตร์มือใหม่จะทำให้พวกเขาได้ทำกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์โดยสามารถทำได้ทุกวันตลอดปีด้วยอุปกรณ์ที่หาง่ายใกล้ตัว ช่วยให้เด็กได้ฝึกคิด ตั้งคำถาม ลงมือทำเพื่อหาคำตอบ และสรุปผลด้วยตนเอง ซึ่งการเรียนรู้ในลักษณะนี้ช่วยให้เด็กซึมซับและจดจำได้ดีกว่าการท่องจำ อีกทั้งยังทำให้คนไทยรักวิทยาศาสตร์และมีพื้นฐานความรู้ที่ดีต่อไปในอนาคต”

 

        ดร.นีโกล ออสโตรสกี ได้มุ่งมั่นคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ในการสอนวิทยาศาสตร์ จนสำเร็จเป็น “บันทึกนักวิทยาศาสตร์มือใหม่” ที่ครอบคลุมหัวข้อวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายทั้งฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา รวมถึงคณิตศาสตร์ในรูปแบบไดอารี่ ซึ่งช่วยให้เด็กได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์รอบตัวผ่านการทดลองด้วยตัวเอง ทั้งยังสามารถจดบันทึกสิ่งที่สังเกตเห็นหรือผลการทดลองไปในหนังสือได้อีกด้วย                        

 

        ร่วมกันปลูกฝังพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ใน “บันทึกนักวิทยาศาสตร์มือใหม่” หนังสือดีที่เด็ก ครูและผู้ปกครองควรอ่าน จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ในเครือนานมีบุ๊คส์ วางจำหน่ายที่ร้านนานมีบุ๊คส์ช็อปทุกสาขา และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือสอบถามที่ Nanmeebooks Call Center 02-662-3000 กด 1 www.nanmeebooks.com และwww.facebook.com/nanmeebooksfan

 

Read 1261 times Last modified on วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2556 11:01