รมว.วท. เยี่ยมชม อพวช. สนับสนุนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศ

เยี่ยมชม อพวช.  – เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 นางอรรชกา  สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คนที่ 3 ซ้ายมือ)  ตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมีนางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) (คนที่ 2 จากซ้าย) และคณะผู้บริหาร อพวช. ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชม ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี

Read 572 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 29 ธันวาคม 2559 15:49