โครงการอบรม พัฒนาทักษะการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐

กลับมาแล้วกับโครงการ พัฒนาทักษะการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ ประจำปี 2560
ที่มีผลตอบรับเป็นอย่างดี ติดต่อกันถึง 4 ปี ในปีนี้ อพวช. ได้เปิดอบรมครบทั้ง 3 หลักสูตร เพื่อตอบสนองความต้องการของอาจารย์ทั่วประเทศ
โดยแต่ละหลักสูตรไม่จำเป็นต้องผ่านการอบรมใดๆมาก่อน ขอเพียงมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และสนใจในการผลิตสื่อการสอนเท่านั้น

"มาช่วยกันพัฒนาสื่อการสอนให้ทันยุคดิจิทัลกันเถอะ"

Read 361 times Last modified on วันอังคาร, 17 มกราคม 2560 10:35