พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง อพวช. และ ศูนย์วิทยาศาสตร์ยูเรก้า ประเทศฟินแลนด์

 MG 3167

 

     อพวช. ร่วมลงนามความร่วมมือกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ยูเรก้า ประเทศฟินแลนด์ (Heureka,The Finnish Science Centre) โดยมีเป้าหมายในการทำงานร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์และการออกแบบและจัดทำนิทรรศการวิทยาศาสตร์ รวมถึงการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกันเพื่อพัฒนาบุคคลากรด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์และการจัดทำนิทรรศการ  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ณ อพวช. คลองห้า  ปทุมธานี

 

 

Read 1320 times Last modified on วันศุกร์, 28 มิถุนายน 2556 10:13