อพวช. ผนึก มทส. เสริมความเข้มแข็งด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์

 

 MG 4586

 

            องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สาธารณะ ตลอดจนใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมี ดร. พิชัย สนแจ้ง ผอ.อพวช. และ ศ.ดร. ประสาท สืบค้า อธิการบดี มทส. เป็นผู้ลงนาม พร้อมผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ. นครราชสีมา

 

Read 663 times