สัมมนา เรื่อง “Science and Governance of Solar Radiation Management

ปัจจุบันสภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี และมีหลายฝ่ายได้พยายามหาวิธีลดปัจจัยที่ก่อให้เกิด รวมถึงการหาวิธีรับมือและแก้ไขกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เล็งเห็นถึงการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอันเกิดจากความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคลต่างๆ จึงร่วมกับ Solar Radiation
Management Governance Initiative (SRMGI) และ Stockholm Environment Institute (SEI) จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง “Science and Governance
of Solar Radiation Management” ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 – 17.30 น. ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน สนใจเข้าร่วมการสัมมนา
โปรดสำรองที่นั่ง โทร. 02-577-9999 ต่อ 1441 (เกศวดี) หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

ดาวน์โหลด >>รายละเอียดและกำหนดการสัมมนาฯ 

Read 412 times Last modified on วันจันทร์, 20 กุมภาพันธ์ 2560 17:29