ก.วิทย์ตั้งเป้าสร้างความร่วมมือวิทยาศาสตร์จากงาน ASEAN Next 2017