อพวช. ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชม จาก "ASEAN Next 2017 Conference (Technopolis Tour)"

วันที่ 10 มีนาคม 2560 / ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้การต้อนรับผู้แทนจากคณะ "ASEAN Next 2017 Conference (Technopolis Tour) 10th March 2017" จากประเทศอาเซียน ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ เพื่อศึกษาดูงานและเจรจาหารือแนวทางความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

Read 305 times Last modified on วันศุกร์, 10 มีนาคม 2560 17:17