ททท. จับมือ 5 องค์กรออกแบบค่ายชุมชน เรียนรู้นอกห้องเรียน 'เด็ก-เยาวชน'