ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

 MG 0402

 

อพวช.  ได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนอนุบาลสงขลา จัดกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาตร์ ให้กับนักเรียนจำนวน 100 คน เพื่อพัฒนาทักษะพร้อมเพิ่มพูนความรู้ และสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2556  ที่ผ่านมา ณ อพวช.

Read 963 times