เร่งกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า 8 จังหวัดภาคตะวันออก หลังยอดผู้ป่วยพุ่ง!