8 ผู้แทนไทยบินแข่งฟิสิกส์โอลิมปิกทวีปเอเชียที่รัสเซีย