รับสมัครงาน บุคคลพิการประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ในตำแหน่งพนักงานบริหาร ๑ อัตรา ประจำจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อาคารจัตุรัสจามจุรี

logo

ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพิการประเภทความเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ตำแหน่งพนักงานบริหาร  ๑ อัตรา ประจำนิทรรศการบทเรียนในความมืดจัตุรัสวิทยาศาสตร์

ผู้สนใจ โปรดติดต่อขอใบสมัครได้ด้วยตนเอง
หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อม หลักฐานสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) 
และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ได้ที่ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น ๔ อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน หรือ

สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข ๐๒ ๑๖๐ ๕๓๕๖ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

 

Read 673 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 08 มิถุนายน 2560 14:51