ศธ.ผนึกซีจีเอช เพิ่มทักษะสายอาชีพนักเรียนประถม นำร่อง 50 โรง ใน 7 จังหวัด