15 มิถุนายนนี้ สดร. ชวนส่องดาวเสาร์ใกล้โลก สว่าง-ชัดสุดในรอบปี