เปิดตัวหุ่นยนต์ผสมยาตัวแรกประเทศไทย เริ่มใช้ส.ค.นี้