กิจกรรมเสวนาเรื่อง Future is NOW ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560

กิจกรรมเสวนา
เรื่อง “Future is NOW”
วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560
ห้องแอมเบอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี


ปัจจุบันโลกกำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ทำให้การติดต่อสื่อสารมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และการเข้าถึงข้อมูลสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา โดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งความก้าวหน้านี้ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมากมาย และทำให้พฤติกรรมของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ส่งผลต่อวิถีการดำเนินชีวิตประจำวัน ฉะนั้นการให้ความสำคัญต่อการตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจากนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ ด้วยการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่ในประเทศนั้น เป็นการช่วยกระตุ้นประชาชนให้สนใจในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะขึ้นในยุคดิจิทัล

การนี้ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทรนด์การสื่อสารและเทคโนโลยี รวมถึงแนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยเครื่องมือดิจิทัล ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในยุค Thailand 4.0 พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จึงจัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง “Future is NOW” ขึ้นในวันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 ห้องแอมเบอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทรนด์การสื่อสารและเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในยุค Thailand 4.0 และเรียนรู้แนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยเครื่องมือดิจิทัล

วิทยากร:
พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
รองประธาน กสทช. และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม

การเข้าร่วมกิจกรรม
สอบถามเพิ่มเติม คุณสาวิตรี ศิริลา โทร. 02-577-9999 ต่อ 4137 ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 และ
สามารถส่งใบสมัคร มาที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ Fax. 02-577-9987

Read 426 times Last modified on วันพุธ, 09 สิงหาคม 2560 14:36