สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “วิทยาศาสตร์ – ศิลปะ เพื่อ..นวัตกรรมสร้างสรรค์”

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "วิทยาศาสตร์ – ศิลปะ เพื่อ..นวัตกรรมสร้างสรรค์"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ The Association of Science-Technology Centers (ASTC) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "วิทยาศาสตร์ – ศิลปะ เพื่อ..นวัตกรรมสร้างสรรค์" เพื่อพัฒนาแนวทางในการจัดกิจกรรมโดยการผสมผสานกันของวิทยาศาสตร์และศิลปะ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

Presentation's David Wells
Presentation's Anna Young

Read 1286 times