นักเรียนเมืองตากเจ๋ง คว้า 3 ทองแข่งหุ่นยนต์นานาชาติที่สิงคโปร์