คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

21 พ.ย. 2560 –  รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” โดยมี ผศ.ดร. รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทั้ง 2 หน่วยงาน และคณาจารย์ ร่วมงาน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

Read 121 times