สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสอนวิทยาศาสตร์อย่างสนุก: แรงและตารางธาตุ

ขอเชิญ ครู อาจารย์ และผู้สอนวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์และการพัฒนาสื่อการสอนวิทยาศาสตร์
ในหัวข้อ การสอนวิทยาศาสตร์อย่างสนุก: แรงและตารางธาตุ “Teaching Fun Science: Force and Periodic Table of Elements”
ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมไอน์สไตน์ ชั้น 2 อาคารสำนักงาน อพวช. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้วยการใช้สื่อการสอน
สำหรับครู อาจารย์ และบุคลากรด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์

(ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

สำรองที่นั่งได้ที่ 02 577 9999 ต่อ 1472 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง

Read 201 times Last modified on วันพุธ, 17 มกราคม 2561 13:55