วช.พร้อมจัดงานวันนักประดิษฐ์ 2561เตรียมขนผลงานเจ๋งโชว์