พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสตัฟฟ์ปูและจำลองถิ่นอาศัย” เพื่อเรียนรู้เทคนิคการสตัฟฟ์ปู

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. ขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวของ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสตัฟฟ์ปูและจำลองถิ่นอาศัย” เพื่อเรียนรู้เทคนิคการสตัฟฟ์ปูและการจำลองถิ่นอาศัยของปูเพื่อการจัดแสดง จากนักวิชาการของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. ซึ่งการอบรมจะจัดขึ้นระหว่างระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ณ อาคารปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. ปทุมธานี

รายละเอียด ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป ราคา 2,500 บาท และ นิสิตนักศึกษาปริญญาตรี ราคา 2,200 บาท (อัตรานี้รวมค่าสารเคมี อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองในการฝึกอบรม อาหารกลางวัน อาหารว่าง) **สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร(ด้านล่าง)** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.02-577-9999 ต่อ 1501 หรือ ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานได้ที่ โทรสาร 02-577-9990 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในที่ 2 มีนาคม 2561 นี้

Read 762 times Last modified on วันอังคาร, 13 กุมภาพันธ์ 2561 10:03