รมว. วท. ตรวจเยี่ยม อพวช.

 

nsm 270956 2

 

ดร. พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่9  พิพิธภัณฑ์ส่วนภูมิภาคและกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ โดยมีนายมานพ อิสสะรีย์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 27 กันยายน  2556 ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

 

 

 

 

Read 638 times