ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

 

 

 MG 1222

 

อพวช.  ได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาตร์ ให้กับนักเรียน เพื่อพัฒนาทักษะพร้อมเพิ่มพูนความรู้ และสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 28-29 กันยายน 2556  ที่ผ่านมา ณ อพวช. คลองห้า

Read 1368 times