เปิดค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556

 

 

IMG 5088 800x533

อพวช. ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย  บริษัท ทรูวิชั่น จำกัด (มหาชน) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  และบริษัท Deutsche Bahn ประเทศเยอรมนี  จัดค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย  ประจำปี  2556 (Young Thai Science Ambassadors,2013) เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์เยาวชนระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ ในการมีส่วนร่วมเเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสังคม รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการเป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ และพัฒนาความสามารถด้านสื่อสารให้กับเยาวชนที่กำลังศึกษาสาขาด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยปีนี้เน้นในเรื่องของพลังงานที่ยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 11 ตุลาคม 2556 ณ อพวช คลองห้า  ปทุมธานี

 

Read 1391 times