คาราวานวิทยาศาสตร์ / Science Caravan by NSM. Featured

    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีภารกิจหลักในการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยการจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ  

และเพื่อให้เยาวชนและประชาชนที่อยู่ห่างไกลในแต่ละภูมิภาคของประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของ อพวช.

จึงจัดให้มีโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์กับ อพวช. ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสและเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนาน

จากชิ้นงานนิทรรศการสื่อสัมผัส การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร์ ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

 

กิจกรรมในปี 2561 ระยะที่ 1 (พฤศจิกายน 2560 - กุมภาพันธ์ 2561)

SCRV61.1 Location

 

IMG 3712P6236020

P6306723P6064882

P7056968P7046831

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โทร. 02 577 9976 / 02 577 9999 ต่อ 2123

 

กิจกรรมที่ผ่านมา และติดตามคาราวานวิทยาศาสตร์ ได้ที่  : https://www.facebook.com/Nsmsciencecaravan

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อเข้าร่วมกิจกรรม โทร. 02 577 9976 / 02 577 9999 ต่อ 2123

Read 32936 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 02 พฤศจิกายน 2560 19:14