ข้อมูลการเข้าชม

 

 

 alt

ใบจองการเข้าชม l พิมพ์แผนที่

 

การเข้าชม/อัตราค่าเข้าชม/การจองเข้าชม

  
บุคคลทั่วไป

 

                ผู้เข้าชมสามารถซื้อตั๋วได้ที่พิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง

     ค่าเข้าชมทั้งสามพิพิธภัณฑ์

               ผู้ใหญ่ / อาจารย์ ราคา 100 บาท

     เด็กเยาวชนผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) และนักศึกษาระดับปริญาตรีเข้าชมฟรี
     (หมายเหตุ : นักศึกษาระดับปริญญาตรี แสดงบัตรนักศึกษา)

  การเข้าชมเป็นหมู่ / คณะ

               พิพิธภัณฑ์ ฯจัดวิทยากรแนะนำสถานที่ก่อนเดินชมแต่ไม่มีไกด์นำชม ทางพิพิธภัณฑ์ ฯได้จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำแต่ละชั้น หากสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติม

    อาหาร / น้ำดื่ม (สำหรับหมู่คณะ)
                พิพิธภัณฑ์ฯ มีบริการสำหรับผู้เข้าชมแบบหมู่คณะที่มีความประสงค์ให้พิพิธภัณฑ์จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้ ในราคาชุดละ 40 บาท ประกอบด้วย (ข้าว + กับข้าว 1 อย่าง +ท๊อปปิ้ง 1 อย่าง + น้ำดื่ม 1ขวด

               * ต้องการให้พิพิธภัณฑ์ฯ จัดอาหาร โปรดจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์

  ค่าเข้าร่วมกิจกรรม

 

        การแสดงทางวิทยาศาสตร์

                    ค่าเข้าชมการแสดงคนละ 10 บาท (45นาที / รอบ) มีการแสดงทุกวัน

 รอบการแสดง

 เวลาการแสดง

 อังคาร-ศุกร์

 

 รอบที่ 1

 10.00 - 10.45 น.

 รอบที่ 2

 14.00 - 14.45 น.

 เสาร์-อาทิตย์

 

 รอบที่ 1

 10.00 -10.45 น.

 รอบที่ 2

11.00 - 11.45 น.

 รอบที่ 3

14.00 -14.45 น.            เรื่องที่จัดแสดง


 เรื่อง

 ผู้เข้าชม

 Hello Show

 ป.4 ขึ้นไป

 

 

     กิจกรรม Science Walk Rally

                    เป็นกิจกรรมที่ทางพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์จัดขึ้น ลักษณะเป็นการเล่นเกมส์ และตอบคำถามเกี่ยวกับนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ โดยแต่ละคำถามจะมีคะแนนและมีเวลากำหนด เมื่อหมดเวลาจะมีการประกาศผลและมอบรางวัลผู้เข้าชมต้องซื้อบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ และบัตรเข้าร่วมกิจกรรมก่อนจึงจะร่วมกิจกรรมได้ สำหรับหมู่คณะที่ต้องการให้จัดกิจกรรมนี้จะต้องติดต่อจองล่วงหน้า

                         ค่าเข้าร่วมกิจกรรม

                              ผู้เข้าชมทั่วไป (จำนวนไม่เกิน 5 คน/กลุ่ม) 50 บาท/กลุ่ม
                              หมู่คณะ (100 คนขึ้นไป) ระดับชั้น ป.4 ขึ้นไป 10 บาท/คน
                              น้อยกว่า 100 คน เหมาจ่าย 1,000 บาท/คณะ


      กิจกรรมห้องปฏิบัติการไอที : IT Lab

                    เป็นกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดความสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีหลักสูตรทั้งสำหรับครอบครัว และ กลุ่มนักเรียน โดยมีการทดลองให้รวมสนุกดังนี้ 

 

   ชื่อการทดลอง

  รายละเอียด

1). Mini robot Lab: ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อย่างง่าย      

ให้น้อง ๆ ได้มาสัมผัสประสบการณ์ในโลก IT ด้วยตัวเองไปกับ
การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ อุปกรณ์ ให้ทำงานตามคำสั่ง สนุกกับการเรียนรู้แบบใหม่ที่จะทำให้น้อง ๆ เข้าใจการทำงานของหุ่นยนต์และอุปกรณ์ ทางด้าน IT ในชีวิต ฝึกสังเกต วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในสถานะการณ์ต่าง ๆ ด้วยตัวเอง

ณ ห้อง Hardware and Software Lab

2). RelayRover Robot: หุ่นยนต์ขนของ

3). Inside my case: อะไร? อยู่ในเคสคอมพิวเตอร์ของฉัน

4). Oh! IC:ไอซี นานาสัตว์

น้องจะได้เข้ามาเรียนรู้และสัมผัสกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางด้าน IT พร้อมกับใช้จินตนาการสร้างสรรค์ประดิษฐ์ / ประกอบ เครื่องมือเครื่องใช้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นให้น้อง ๆ ได้หยิบจับสัมผัสกับอุปกรณ์ทางด้าน IT ต่าง ๆ กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น

ณ ห้อง Hardware Lab

5). Graphic designer: นักออกแบบกราฟิก สิ่งพิมพ์ยุค IT ดีไซน์ดีมีคนซื้อ ตอน ปฏิทินของฉัน

6). 3D pop up model: แบบจำลอง 3 มิติ

7). Programming: นักโปรแกรมเมอร์ ตอน นักเขียนเกมส์สร้างสรรค์

 ท่องไปในโลกของเทคโนโลยีซอฟท์แวร์ ที่อยู่ในชีวิตประจำวันที่สามารถสร้างสรรค์
ผลงานต่าง ๆ ได้มากมายในยุค IT ซึ่งน้อง ๆ จะได้เข้ามาเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ กระบวนการผลิตสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ IT พร้อมกับลงมือปฏิบัติจริงด้วยต้นเอง

 

                         รอบอบรม

                           

 

 รอบ

 เวลา

 อังคาร-ศุกร์

 

 รอบที่ 1

 10.00 - 11.30 น.

 รอบที่ 2

 12.00 - 13.30 น.

 รอบที่ 3

 14.00 - 15.30 น.

 เสาร์-อาทิตย์

 

 รอบที่ 1

10.30 - 12.00 น.

 รอบที่ 2

13.00 - 14.30 น.

 รอบที่ 3

14.45 - 16.15 น.


  

                         อัตราค่าบริการ

                              คนละ 20 บาท (สมาชิก อพวช. มีส่วนลดพิเศษ)
                              รับจองนักเรียนโรงเรียนเป็นหมู่คณะ ห้องละไม่เกิน 30 คน
                              โรงเรียนที่สนใจขอรายละเอียดและจองการใช้บริการได้ ที่โทร 0 2577 9999 ต่อ 1833 

 

 

Read 8371 times Last modified on วันอาทิตย์, 07 มกราคม 2561 13:17