เกี่ยวกับเรา

                              จัตุรัสวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
                                               แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันทันสมัย 
                                                                   ณ ใจกลางกรุงเทพมหานคร

 
               ภารกิจอันสำคัญยิ่งขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คือ การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยการพัฒนาและให้บริการแหล่งเรียนรู้ให้แก่สังคม  เพื่อพัฒนาเยาวชนและประชาชนไทยให้ก้าวสู่สังคมวิทยาศาสตร์  ที่ใช้เหตุและข้อมูลในตัดสินใจให้การดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเป็นไปอย่างเหมาะสมและพอเพียง 

 

               นับตั้งแต่เปิดให้บริการในปี  2543  เป็นเวลา 8 ปี ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ประสบความสำเร็จในการให้บริการแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน โดยได้ให้บริการพิพิธภัณฑ์ 3 พิพิธภัณฑ์ในพื้นที่เทคโนธานี คลองห้า ปทุมธานี   และนำกิจกรรมพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่สู่ชุมชนห่างไกลทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ไทย มีผู้เข้าชมและร่วมกิจกรรมของ อพวช. รวมกว่า 2 ล้านคนต่อปี   นอกจากนี้ อพวช. ยังเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี โดยมีผู้เข้าชมปีละ ไม่น้อยกว่า 1.2 ล้านคน

 image002

               ในโอกาส ที่ก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 ของการให้บริการแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อพวช. มุ่งมั่นที่จะขยายการให้บริการ โดยมีแนวคิดที่จะพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการแก่เยาวชนและประชาชน ณ ใจกลางกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งอยู่ในศูนย์กลางของประเทศ สามารถเดินทางเข้าถึงได้สะดวก เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนอีกจำนวนมากที่ต้องการใช้เวลาว่างอย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์ ในการแสวงหาความรู้ เพิ่มประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ และพัฒนาตนเองให้มีความสามารถ ก้าวทันความเคลื่อนไหวและวิทยาการในโลก 

               การพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร อพวช. ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนอันดีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดตั้งแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ ในรูปแบบที่ให้ทั้งสาระความรู้ควบคู่กับความบันเทิง (EDUTAINMENT)  ที่สะดวกสบาย ทันสมัย โดยใช้ชื่อว่า “จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.”  (NSM SCIENCE SQUARE) ณ บริเวณชั้น 4  และชั้น 5 ของอาคารจัตุรัสจามจุรี

ขอเชิญพบกับแหล่งเรียนรู้อันทันสมัย
               จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ตั้งอยู่บนพื้นที่   3,000  ตารางเมตร บริเวณชั้น 4  และชั้น5 ของอาคารจัตุรัสจามจุรี บนถนนพระรามที่ 4  และสามย่าน ซึ่งเป็นศูนย์การค้าแนวใหม่ที่รวบรวมความทันสมัยมาไว้ ณ ที่แห่งนี้  อาทิ สถาบันพัฒนาการเรียนรู้ที่มีชื่อเสียง   ร้านหนังสือคุณภาพจากทั่วประเทศ  เครื่องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และบริการร้านอาหารนานาชนิด  สามารถเดินทางมาด้วยระบบคมนาคมที่สะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนตัว รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้า BTS  และมีรถประจำทางผ่านถึง  27 สาย

ผู้เข้าชมคนสำคัญของ อพวช. 
              เยาวชน นักเรียน นักศึกษา คนวัยทำงาน และประชาชนทั่วไป ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เราคาดหวังว่าจะให้บริการผู้เข้าชมทุกท่านได้ถึง 1,000 คนต่อวัน

ch03

แนวคิดในการให้บริการ ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.
         แหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างแห่งใหม่ ศูนย์รวมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ ที่ให้ความรู้ ประสบการณ์ สร้างจินตนาการ แรงบันดาลใจ ให้กับเด็ก เยาวชน   รวมทั้งเป็นทางเลือกให้ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถใช้เวลาพักผ่อนหย่อนใจ อย่างมีคุณภาพ และเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน
อพวช. สร้างสรรค์นิทรรศการและกิจกรรมในจัตุรัสวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับ Life Style ของคนเมืองโดยเฉพาะ ด้วยชิ้นงานวิทยาศาสตร์แบบ interactive   ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ล่าสุด ซึ่งแตกต่างจากชิ้นงานของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลองห้า ปทุมธานี แม้ยังคงแนวคิดของการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชมให้สามารถทดลอง สัมผัส เรียนรู้ด้วยตัวเอง แต่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แนวใหม่ที่ อพวช.และไม่เคยจัดแสดงที่ใดมาก่อน บนพื้นที่จัดแสดง ชั้นที่ 4 และชั้นที่ 5

                                 ch04

 

 

Read 19464 times Last modified on วันพุธ, 25 กุมภาพันธ์ 2558 14:16