บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark)

บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark)

 MG 3219

 

 

นิทรรศการ “บทเรียนในความมืด: Dialogue in the Dark” ได้พัฒนาสร้างเป็นนิทรรศการชั่วคราวและถาวร ซึ่งจัดแสดงมา แล้วกว่า 160 เมือง 35 ประเทศทั่วโลก เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าชมได้ตระหนักถึงความสำคัญของประสาทสัมผัสในร่างกายและ ต้องการลดช่องว่างระหว่างผู้พิการทางสายตากับผู้ที่มองเห็นปกติ ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ระหว่างผู้พิการทางสายตาและผู้มีสายตาปกติที่จะยอมรับและ อยู่ร่วมกันในสังคม

 

 MG 3198

 

นิทรรศการบทเรียนในความมืดนี้ ถูกจัดแสดงบนพื้นที่นิทรรศการประมาณ 600 ตรม. ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ ซึ่งนิทรรศการแบ่งออกเป็นสถานการณ์จำลองซึ่งผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้การใช้ประสาทสัมผัสส่วนอื่นได้มากน้อยแตกต่างกันไปตามโครงสร้างนิทรรศการประกอบด้วยห้องต่างๆ โดยแต่ละห้องมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไป

เปิดประสบการณ์ให้คนทั่วไปได้ลองดำาเนินชีวิตภายใต้ ความมืด สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยการสังเกตผ่านประสาท สัมผัสการรับรู้ของร่างกายในส่วนอื่นนอกเหนือจากดวงตา ให้ ผู้เข้าชมรับรู้ถึงความสำาคัญและกลไกการทำางาน การปรับตัว ของประสาทการรับรู้ด้านต่างๆ ของมนุษย์

เวลาให้บริการ  จันทร์ – ศุกร์    เวลา 10.30-16.00 น. 

                        เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 11.00 – 16.30 น.

สามารถซื้อบัตรเข้าชมนิทรรศการตามรอบเวลาที่กำหนด (รอบละประมาณ 1 ชั่วโมง และไม่เกิน 8 ท่าน) มีรอบทุกๆ 15 นาที

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทร : 02 160 5356 โทรสาร : 02 160 5357

เปิดบริการทุกวัน   จันทร์-ศุกร์       เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
                             เสาร์-อาทิตย์    เวลา 10.30 น. - 18.30 น.

 

DiD 01    1451460 10152122513464772 297167139 n   578186 10152042930425365 1441946821 n

LOGO DSE

    

 

Read 16072 times Last modified on วันพุธ, 14 กุมภาพันธ์ 2561 18:04