นิทรรศการชั่วคราว

การจัดแสดนิทรรศการชั่วคราวของจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ประกอบไปด้วย

สนุกกับ 10 อาชีพนักวิทยาศาสตร์ (Enjoy Science Careers)

 

 MG 1987

 

นิทรรศการนี้อยู่ภายใต้โครงการ “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ของบริษัทเชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพทางการแข่งขันของแต่ละประเทศอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนาการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม (STEM) ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยทำการพัฒนานิทรรศการชุดนี้ในรูปแบบของ 10 อาชีพ ในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ และเยาวชน    

3

 

 นิทรรศการ สูงวัยใกล้ตัว (Aging Society)

 


 

             จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จัดแสดงนิทรรศการ“สูงวัย ใกล้ตัว” (Aging Society) โดยผู้เข้าชมจะได้ร่วมสนุกและเพลิดเพลินไปกับฐานเรียนรู้ในสนามจำลองของ ผู้สูงวัย ที่จะมาถ่ายทอดสาระความรู้ในการเข้าใจผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น และวิธีรับมือการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุข อันจะเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ในการเตรียมความพร้อมเพื่อวัยเกษียณของตนเองในอนาคต 

            โดยนิทรรศการชุดนี้นำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัย โดยแบ่งออกเป็น 3 โซน ดังนี้ 
1. "สูงวัยใครๆ ก็เจอ"   อธิบายที่มาและความสำคัญของสังคมผู้สูงอายุ สถานการณ์ปัจจุบันของสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยและต่างประเทศ 
2. "เรียนรู้เป็นผู้สูงวัย"  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเมื่ออายุมากขึ้น 
3. "บ้านแสนสุขสำหรับทุกวัย"  แนะนำวิธีการเตรียมความพร้อมและการรับมือที่ถูกต้องของสังคมผู้สูงวัยอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นการมุ่งส่งเสริมความเข้าใจ การใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงวัย 

 

สำหรับผู้สนใจชมนิทรรศการฯ สามารถเข้ามาชมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช
.

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ชั้น 4 อาคารจัตุรัวจามจุรี สามย่าน
เปิดบริการทุกวัน จันทร์-ศุกร์    เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
                           เสาร์-อาทิตย์    เวลา 10.30 น. - 18.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2160 5356

เว็บไซต์ www.nsm.or.th 

FACEBOOK : NSMScienceSquare 

FB nsm

 

Read 9314 times Last modified on วันพุธ, 14 กุมภาพันธ์ 2561 17:58