นิทรรศการชั่วคราว

การจัดแสดนิทรรศการชั่วคราวของจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ประกอบไปด้วย

สนุกกับ 10 อาชีพนักวิทยาศาสตร์ (Enjoy Science Careers)

 

 MG 1987

 

นิทรรศการนี้อยู่ภายใต้โครงการ “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ของบริษัทเชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพทางการแข่งขันของแต่ละประเทศอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนาการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม (STEM) ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยทำการพัฒนานิทรรศการชุดนี้ในรูปแบบของ 10 อาชีพ ในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ และเยาวชน    

3

 

 นิทรรศการ การเดินทางของบิต: เทคโนโลยีการสื่อสารเบื้องหลังชีวิตดิจิทัล (Journey of BITS

 

 MG 9318

          นิทรรศการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ พัฒนาและจัดแสดงนิทรรศการ “การเดินทางของบิต: เทคโนโลยีการสื่อสารเบื้องหลังชีวิตดิจิทัล” โดยเน้นการนำเสนอชิ้นงานแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive exhibition) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ซับซ้อนอย่างการสื่อสารแบบดิจิทัล ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ และมีอยู่ในชีวิตประจำวัน มาทำให้เยาวชนและประชาชนเกิดความเข้าใจ เปิดโอกาสให้ได้สัมผัสกับสัญญาณสื่อสารและได้ทดลองส่งข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ รวมถึงสร้างความเข้าใจพื้นฐานเรื่องทรัพยากรทางการสื่อสาร

 

 MG 1938

 MG 2013

 

exhibition

FB nsm

SCisq

Read 8968 times Last modified on วันจันทร์, 17 กรกฎาคม 2560 17:25