กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2559

ประกาศผลรอบคัดเลือกกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2559

1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

3. การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา
4. การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดลิงค์ด้านล่าง

 

โอกาส สำหรับคนเก่งมาถึงแล้ว
อพวช.ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2559
เพื่อคัดเลือกตัวแทนของภาคกลางไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป
โดยขอเชิญโรงเรียนส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ใน 7 กิจกรรม (ดาว์นโหลดไฟล์ด้านล่าง)


โดยทุกกิจกรรมจะต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์ และจะเปิดให้สมัครได้ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Click (http://www.sci.meen.in.th)

Leaflet 59 create

Read 11921 times Last modified on วันอังคาร, 30 สิงหาคม 2559 14:25