จกรรมโลกของหนูน้อยนักประดิษฐ์ (Enjoy Maker Space)

 

     กิจกรรมโลกของหนูน้อยนักประดิษฐ์ (Enjoy Maker Space) เป็นการนำแนวคิดการเรียนรู้แบบ STEM Education มาประยุกต์ใช้ คือการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Science: S) มาบูรณาการเข้ากับหลักการของศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ เทคโนโลยี (Technology: T), วิศวกรรม (Engineer: E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics: M) ซึ่งการนำจุดเด่นของแต่ละศาสตร์มาผสมผสานกัน จะทำให้น้องๆ สามารถผลิตชิ้นงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย

      ตุ๊กตามือหมุน

 MG 1862

     เป็นการประดิษฐ์ที่ใช้หลักการเรื่องการเคลื่อนที่แบบหมุน (Rotational Motion) การ หมุนของวัตถุรอบแกนผ่านจุดศูนย์กลาง ความสมมาตรของวัตถุที่นำมาประดิษฐ์ ในกิจกรรมนี้จะใช้โฟมยางและแท่งไม้ เป็นอุปกรณ์หลักในการประดิษฐ์

ปะติดปะต่อ

 MG 1876

  

     เป็นการประดิษฐ์ที่นำหลักการเรื่องคาน (Lever) มาใช้เป็นตัวหลักในการประดิษฐ์เครื่องกลชนิดหนึ่งที่ใช้ดีด – งัดวัตถุ ให้เคลื่อนที่รอบจุดหมุนมีลักษณะแข็งเป็นแท่งยาว คานอาจจะตรงหรือโค้งงอก็ได้ ในกิจกรรมนี้จะใช้กระดาษแข็งทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นคาน

สร้างสรรค์จากลังกระดาษ

 

 MG 8356   

   เป็นการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้หรือเฟอร์นิเจอร์ ตามจินตนาการของเด็กๆ ภายใต้หัวข้อต่างๆ โดยเน้นการใช้งานได้จริง เด็กๆ สนุกและได้สร้างสรรค์ของใช้ต่างๆ ด้วยตนเอง

พาหนะเคลื่อนที่

 MG 1871

    เป็นการประดิษฐ์ยานพาหนะจำลอง โดยอาศัยหลักการการเคลื่อนที่จากแหล่งพลังงานต่างๆ เช่น พลังงานกล (Mechanical Energy) และพลังงานลม (Wind Energy) เป็นต้น 

 หุ่นยนต์วาดรูป

 MG 1837

เป็นการประดิษฐ์หุ่นยนต์สามารถวาดรูปได้ ซึ่งอาศัยหลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor) ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังกลได้ โดยมีแหล่งกำเนิดไฟฟ้าคือถ่านไฟฉาย

กังหันน้ำชัยพัฒนา

 MG 3659

     กิจกรรมนี้เป็นการจำลองโครงสร้างของกังหันน้ำชัยพัฒนา น้องๆ จะได้ต่ออุปกรณ์ตามแบบ โดยใช้ข้อต่อพลาสติกและหลอดยางเป็นอุปกรณ์หลัก กิจกรรมนี้จะทำให้เด็กๆ เข้าใจถึงหลักการทำงานของกังหันน้ำชัยพัฒนาที่มีหลักการทำงานไม่ซับซ้อน แต่กลับมีประโยชน์มากมายในการบำบัดน้ำเสีย 

                  

 FB nsm

SCisq

กิจกรรมห้องทดลองวิทยาศาสตร์


น้องๆ จะได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบการทดลองที่เห็นผลด้วยตัวเอง โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นการปลูกฝังกระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และฝึกทักษะพื้นฐานในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ เรียนรู้ทักษะการใช้เครื่องมือวัดตวง และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ โดยมีหลากหลายเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ให้ได้เลือกเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมที่แสนสนุกสนาน

 

 

สบู่หรรษา
น้องๆ จะได้ทราบถึงประวัติโครงสร้างทางเคมีของสบู่ ส่วนผสมที่สำคัญในสบู่ การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง และยังได้ร่วมสนุกทำสบู่ ทั้งสบู่ก้อนและสบู่เหลวด้วยตนเองอีกด้วย

 

ไอศกรีมแสนอร่อย
ไอศกรีมมีความเป็นมายังไงนะ น้องๆ จะได้มาหาคำตอบเกี่ยวกับประวัติของไอศกรีม และยังได้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สร้างความคิดอย่างเป็นระบบ แถมยังได้เพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์โดยการลงมือทำไอศกรีมแสนอร่อยด้วยจากฝีมือของน้องๆ เอง

 

ช็อกโกแลตฮาเฮ
ช็อกโกแลตที่มีผงโกโก้เป็นส่วนประกอบสำคัญนั้น มีวิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่มากมาย แล้วช็อกโกแลตมันมาได้อย่างไรกันนะ? มาร่วมกันไขความลับของช็อกโกแลตและลงมือทำช็อกโกแลตด้วยตนเอง กับกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ในตอน ช็อกโกแลตฮาเฮ รับรอง อร่อยแน่ครับ

 

ขนมปังยีสต์พองโต
การทดลองนี้น้องๆ จะได้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตตัวจิ๋วที่เรียกว่า “ยีสต์” โดยจะได้รู้เรียนกระบวนการหมักจากยีสต์และวิธีนำยีสต์มาทำขนมปังให้เราได้ทานกัน นอกจากนี้ยังรวมถึงส่วนประกอบต่างๆ ของขนมปัง ซึ่งน้องๆ จะได้ลงมือทำขนมปังแสนอร่อยด้วยตนเองอีกด้วย

 

ทองแดงส่องแสงรำไร
น้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า ทั้งวงจรไฟฟ้าแบบขนาน วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม คุณสมบัติของฉนวนและตัวนำไฟฟ้า แถมยังได้สนุกกับการสกัดสารทองแดงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายด้วยตนเองอีกด้วย มาสนุกกับวงจรไฟฟ้าต่างๆ ในทองแดงส่องแสงรำไรกันได้นะครับ

 

เทียนแฟนซี
เทียน...สิ่งที่น้องๆ รู้จักมานาน น้องๆ จะได้รับความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของเทียน การเผาไหม้ การเกิดเขม่า ส่วนประกอบ และความสำคัญของเทียน แถมยังได้สนุกไปกับการประดิษฐ์เทียนในรูปแบบของตนเอง มาร่วมกันสรรสร้างจินตนาการไม่รู้จบลงบนเทียนด้วยฝีมือน้องๆ เองกันนะครับ

 

หอคอยหลากสีกับอัญมณีลึกลับ
น้องๆ จะได้สร้างสรรค์หอคอยหลากหลายสีสัน ที่ใช้หลักการเกี่ยวกับความหนาแน่นของของเหลว นอกจากนี้ยังได้ลงมือทำผลึกด้วยตนเอง ซึ่งจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตกผลึกของสารละลายอิ่มตัว รับรองว่าน้องๆ จะได้รับความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานในการทดลอง แถมยังได้ทำผลึกกลับบ้านเพื่อนำไปสังเกตผลต่ออีกด้วย

 

โอ้โห..ภูเขาไฟ
ภูเขาไฟระเบิด เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่อาจะเกิดขึ้นได้ น้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดการระเบิดของภูเขาไฟและยังได้จำลองการระเบิดของภูเขาไฟ เพื่อแสดงลักษณะของแมกมาและลาวา รวมทั้งสร้างความเข้าใจถึงโครงสร้างภายในของเปลือกโลก เรียนรู้เรื่องธรณีวิทยาเบื้องต้น พร้อมกับปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น ซึ่งน้องๆ จะได้ลงมือทำการทดลองที่น่าตื่นเต้นนี้ด้วยตนเองอีกด้วย

 

ปั้นแป้งแฝงวิทย์
องค์ประกอบ คุณสมบัติและประโยชน์ของแป้งที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวัน มาร่วมเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้รวมถึงการทดสอบคุณสมบัติของแป้ง ทั้งแป้งที่มาจากธรรมชาติและแป้งที่ผลิตจากการสังเคราะห์ อาทิ การเปลี่ยนสีไอโอดีน, การละลายในน้ำ และน้ำมัน นอกจากนี้ยังได้สนุกกับการเรียนรู้การทำดินปั้นจากแป้งข้าวโพดพร้อมทั้ง เสริมสร้างทักษะการออกแบบและสร้างสรรค์พวงกุญแจจากดินปั้นเป็นรูปต่างๆ ตามจินตนาการ และสามารถนำผลงานกลับบ้านได้ นอกจากนี้น้องๆ ยังได้เรียนรู้เพิ่มเติมทักษะการใช้เครื่องมือวัดตวง และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย

 

มัดย้อม...ซ่อนลาย
การทดลองนี้น้องๆ จะได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการย้อมผ้าอย่างง่ายด้วยสีสังเคราะห์และสีธรรมชาติ ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป รวมถึงประโยชน์ของสารธรรมชาติชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการย้อมผ้า น้องๆ ยังได้เสริมทักษะการออกแบบและสร้างสรรค์ลวดลายโดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับแกนสมมาตรมาประยุกต์ใช้กับลายผ้าของตนเอง มาร่วมทำผ้ามัดย้อมด้วยฝีมือตนเองกันนะครับ

 

เจลวิทย์...พิชิตแบคทีเรีย
มาร่วมเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแบคทีเรีย เช่น ชนิด รูปร่าง ประโยชน์ และโทษของแบคทีเรีย ซึ่งน้องๆ ยังได้เสริมทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อย่างเช่นการส่องดูแบคทีเรียโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง แถมน้องๆ ยังได้สนุกกับการทำเจลล้างมือเพื่อกำจัดแบคทีเรียกลับบ้านอีกด้วย

 

ฟินเวอร์...สติ๊กเกอร์เปลี่ยนสี
กิจกรรมที่น้องๆ จะได้เรียนรู้และร่วมสนุกไปกับสสารและสถานะของสสาร ได้รู้จักกับสถานะพิเศษของสสารที่เรียกว่า “ผลึกเหลว” ร่วมถึงศึกษาสมบัติและการประยุกต์ใช้ผลึกเหลวในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งยังได้สร้างสรรค์สติ๊กเกอร์ที่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามอุณหภูมิอีกด้วย

 

 

FB nsm   

 SCisq

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใจกลางกรุงเทพมหานคร จัดนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
กระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจทางวิทยาศาสตร์ โดยผ่านการลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ซึ่งแต่ละกิจกรรมมีความสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม (STEM Education)
ซึ่งเป็นแนวทางทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century skills) และสาระการเรียนรู้ในวิชาต่างๆ (รายละเอียด 21st Century skills รวมถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้ แนบท้ายของเอกสาร)

ขอเชิญโรงเรียน/สถาบันการศึกษา นำนักเรียนมาร่วมเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนกับนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ความรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน
สร้างความอยากรู้อยากเห็น การเริ่มค้นหาด้วยตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชน (Enjoy, Curious, Explore and Inspire) กับโปรแกรมสำหรับโรงเรียน ปี 2560 ซึ่งจะได้พบกับ.....

นิทรรศการทั่วไป
นิทรรศการ “สนุกกับ 10 อาชีพนักวิทยาศาสตร์” (Enjoy Science Careers)
นิทรรศการ “อยู่...กับยุง” (Living with Mosquitoes)
นิทรรศการการเดินทางของบิตเทคโนโลยีการสื่อสารเบื้องหลังชีวิตดิจิทัล (Journey of BITS)

นิทรรศการพิเศษ
บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark)

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
หรรษาอากาศโชว์
ไมโครเวฟโชว์
วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์

การทดลองวิทยาศาสตร์ (Science Lab)
ไอศกรีมแสนอร่อย
ช็อกโกแลตฮาเฮ
เทียนแฟนซี
ปั้นแป้งแฝงวิทย์
หอคอยหลากสีกับอัญมณีลึกลับ
ฟินเวอร์...สติกเกอร์เปลี่ยนสี
โอ้โห..ภูเขาไฟ
ทองแดงส่องแสงรำไร

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (Little Scientist House)
รู้เรื่องเวลา
ความลับของสีดำ
ลูกข่างหลากสี
การละลายของน้ำตาล
กักน้ำไว้ได้ และ Sprinkle

โลกของหนูน้อยนักประดิษฐ์ (Enjoy Maker Space)
ตุ๊กตามือหมุน
ปะติดปะต่อ
สร้างสรรค์จากลังกระดาษ
ยานพาหนะเคลื่อนที่ได้
หุ่นยนต์วาดรูป

นิทรรศการเสริมกิจกรรม
- “สนุกกับ 10 อาชีพนักวิทยาศาสตร์” (Enjoy Science Career Activities)
- กิจกรรมเสริมนิทรรศการบทเรียนในความมืด เรื่อง วัฒนธรรมคนตาบอดและการสื่อสารและประสาทสัมผัส


ดาวน์โหลดรายละเอียด โปรแกรมสำหรับโรงเรียน ปี 2560 คลิ๊กที่นี่  <<โปรแกรมสำหรับโรงเรียน ปี 2561 อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดาวน์โหลดรายละเอียด Matching กิจกรรมฯ กับ STEM Education และ 21st Century Learning Skills คลิ๊กที่นี่

หน้าที่ 1 จาก 21