ขอเชิญหนูน้อยมาร่วมสร้างสรรค์จินตนาการและพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ ได้ในกิจกรรม “Animal Finger Puppets” ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ตลอดเดือนกันยายน – ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ นิทรรศการวิทยาศาสตร์แสนสนุก ชั้น 2 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)

** สนใจติดต่อ โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1122**

กิจกรรมสืบสานงานสาน ร่วมสนุกและเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยในเรื่องของการสาน เรียนรู้ถึงคุณสมบัติของวัสดุธรรมชาติ ที่น่ามหัศจรรย์ที่ถูกใช้ในงานหัตถกรรมของไทย ผ่านของเล่นในแบบต่างๆ ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตลอดเดือนสิงหาคมม 2558 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ ชั้น 6 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)

**สนใจติดต่อ โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1126**

 

ปฏิทินไทย เป็นปฏิทินแบบจันทรคติ คือ อาศัยการสังเกตดวงจันทร์ เพื่อกำหนด วัน เดือน ปี ใช้หาดิถีดวงจันทร์ วันข้างขึ้น – ข้างแรม เทียบกับปฏิทินแบบปัจจุบัน หรือ แบบสุริยคติ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 ถึง ค.ศ. 2099 คิดค้นและสิทธิบัตรโดย ลอย ชุนพงษ์ทอง ร่วมสนุกได้ทุกวัน**ยกเว้นวันจันทร์** ตลอดเดือนสิงหาคม 2558 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. บริเวณ Science Dome 

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)
**สนใจติดต่อ โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1155

 

สนุกและลงมือทำด้วยตนเอง กับกิจกรรม ของเล่นภูมิปัญญาไทย“หนอนดิน” พร้อมเรียนรู้เรื่องพลังงานที่เกิดจากหนังยางบิดเป็นเกลียวทำให้หนอนวิ่งไปข้างหน้า ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับสปริง ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตลอดเดือนกรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ ชั้น 6 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)

**สนใจติดต่อ โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1126**

 

 

ขอเชิญหนูน้อยมาร่วมพัฒนากล้ามเนื้อมือ ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจุดศูนย์ถ่วง ไปกับกิจกรรม “ตุ๊กตากลิ้งม้วน” ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ตลอดเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ นิทรรศการวิทยาศาสตร์แสนสนุก ชั้น 2 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)

** สนใจติดต่อ โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1122**

หน้าที่ 3 จาก 21