เรียนรู้กับท้องฟ้าจำลองแบบ 2 มิติ ในอุปกรณ์อย่างง่ายที่ช่วยในการสังเกตการณ์ท้องฟ้าในยามค่ำคืนกับกิจกรรม “แผนที่ดาว” ณ ชั้น 1 บริเวณทางเข้า Science Dome พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. ทุกวัน (เว้นวันจันทร์ ) ตลอดเดือนมิถุนายน 2558  เวลา 10.00 - 16.00 น. (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)

กิจกรรมสาธิตเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย เรื่องคอปเตอร์ไม้ไผ่

เรียนรู้ทักษะ กระบวนการ และวิธีการประดิษฐ์คอปเตอร์ไม้ไผ่การละเล่นของไทยในสมัยก่อน ว่าเป็นอย่างไรด้วยไม้ไผ่วัสดุพื้นบ้านที่หาได้ทั่วทุกภูมิภาคของไทย ณ ชั้น 6 นิทรรศการเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตลอดเดือนมิถุนายน 2558  เวลา 10.00 - 16.00 น.(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)

สนุกับกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าใจปรากฎการณ์ธรรมชาติที่แสนมหัศจัรรย์ ผ่านกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย (Science for Kids) เรื่อง รุ้ง 7 สี ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือนมิถุนายน 2558 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ นิทรรศการวิทยาศาสตร์แสนสนุก ชั้น 2 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)

กิจกรรมแสดงสาธิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แบบจำลอง DNA

เรียนรู้กับสารพันธุกรรมที่กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างของสิ่งมีชีวิตบนโลก ได้ในกิจกรรม “แบบจำลอง DNAณ ชั้น 5 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

ทุกวันพุธ และวันอาทิตย์ ตลอดเดือนพฤษภาคม มิถุนายน 2558 

เวลา 09.30 - 16.00 น.

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)

** สนใจติดต่อ โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1810 **

 

11111118

     เมื่อวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2557 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งตัวแทนเยาวชนไทยจากโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี ได้แก่ เด็กชายปัญญา พุทธเจริญทอง และเด็กหญิงธิดารัตน์ พุทธเจริญทอง ซึ่งชนะเลิศการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ประเภทแม่นยำ ที่ อพวช. เป็นเจ้าภาพในการจัดร่วมกับบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด เข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 21 (APRSAF – 21 Water Rocket Event) ประเภทแม่นยำ ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

      การแข่งขันครั้งนี้มีเยาวชนอายุตั้งแต่ 12 – 16 ปีเข้าร่วมมากกว่า 70 คน จาก 17 ประเทศ อาทิ เนปาล อินเดีย กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และไทย ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้

       ลำดับที่ 1 Mr.Nor Hafizi Bin Shahayudin จากประเทศมาเลเซีย ด้วยสถิติ 98 เซนติเมตร
       ลำดับที่ 2 Mr.Taiki Fukumoto จากประเทศญี่ปุ่น สถิติ 234 เซนติเมตร
       ลำดับที่ 3 Tomomi Yoshimura จากประเทศญี่ปุ่น สถิติ 240 เซนติเมตร

แม้เยาวชนไทยจะไม่ติดอันดับการแข่งขันในปีนี้ แต่ทุกคนต่างมีความประทับใจที่ได้รับประสบการณ์และมิตรภาพใหม่ๆ จากการเดินทางในครั้งนี้...

หน้าที่ 4 จาก 20