เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานที่แสนมหัศจรรย์ของดวงตา ผ่านแสงสีที่ซ่อนไว้ภายใต้แผ่นหมุนสีขาว-ดำ กับกิจกรรม “เบนแฮมดิสก์ CD” ทุกวันพุธ และวันอาทิตย์ ตลอดเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ ชั้น 5 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)
** สนใจติดต่อ โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1810**

เรียนรู้กับท้องฟ้าจำลองแบบ 2 มิติ ในอุปกรณ์อย่างง่ายที่ช่วยในการสังเกตการณ์ท้องฟ้าในยามค่ำคืนกับกิจกรรม “แผนที่ดาว” ณ ชั้น 1 บริเวณทางเข้า Science Dome พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. ทุกวัน (เว้นวันจันทร์ ) ตลอดเดือนมิถุนายน 2558  เวลา 10.00 - 16.00 น. (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)

กิจกรรมสาธิตเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย เรื่องคอปเตอร์ไม้ไผ่

เรียนรู้ทักษะ กระบวนการ และวิธีการประดิษฐ์คอปเตอร์ไม้ไผ่การละเล่นของไทยในสมัยก่อน ว่าเป็นอย่างไรด้วยไม้ไผ่วัสดุพื้นบ้านที่หาได้ทั่วทุกภูมิภาคของไทย ณ ชั้น 6 นิทรรศการเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตลอดเดือนมิถุนายน 2558  เวลา 10.00 - 16.00 น.(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)

สนุกับกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าใจปรากฎการณ์ธรรมชาติที่แสนมหัศจัรรย์ ผ่านกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย (Science for Kids) เรื่อง รุ้ง 7 สี ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือนมิถุนายน 2558 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ นิทรรศการวิทยาศาสตร์แสนสนุก ชั้น 2 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)

กิจกรรมแสดงสาธิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แบบจำลอง DNA

เรียนรู้กับสารพันธุกรรมที่กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างของสิ่งมีชีวิตบนโลก ได้ในกิจกรรม “แบบจำลอง DNAณ ชั้น 5 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

ทุกวันพุธ และวันอาทิตย์ ตลอดเดือนพฤษภาคม มิถุนายน 2558 

เวลา 09.30 - 16.00 น.

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)

** สนใจติดต่อ โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1810 **

หน้าที่ 4 จาก 21