11111118

     เมื่อวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2557 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งตัวแทนเยาวชนไทยจากโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี ได้แก่ เด็กชายปัญญา พุทธเจริญทอง และเด็กหญิงธิดารัตน์ พุทธเจริญทอง ซึ่งชนะเลิศการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ประเภทแม่นยำ ที่ อพวช. เป็นเจ้าภาพในการจัดร่วมกับบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด เข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 21 (APRSAF – 21 Water Rocket Event) ประเภทแม่นยำ ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

      การแข่งขันครั้งนี้มีเยาวชนอายุตั้งแต่ 12 – 16 ปีเข้าร่วมมากกว่า 70 คน จาก 17 ประเทศ อาทิ เนปาล อินเดีย กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และไทย ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้

       ลำดับที่ 1 Mr.Nor Hafizi Bin Shahayudin จากประเทศมาเลเซีย ด้วยสถิติ 98 เซนติเมตร
       ลำดับที่ 2 Mr.Taiki Fukumoto จากประเทศญี่ปุ่น สถิติ 234 เซนติเมตร
       ลำดับที่ 3 Tomomi Yoshimura จากประเทศญี่ปุ่น สถิติ 240 เซนติเมตร

แม้เยาวชนไทยจะไม่ติดอันดับการแข่งขันในปีนี้ แต่ทุกคนต่างมีความประทับใจที่ได้รับประสบการณ์และมิตรภาพใหม่ๆ จากการเดินทางในครั้งนี้...

 

557489654

       อพวช.  ได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จัดกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาตร์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งค่ายดังกล่าวฯ จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนนำไปพัฒนาทักษะด้านวิทย์ในอนาคต  โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ณ อพวช. คลองห้า ที่ผ่านมา

 

เมื่อวันที่ ๑-๓ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา อพวช. ร่วมกับ การไฟฟ้าผ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กำหนดจัดกิจกรรม
ค่ายการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์  ตอน นักอนุรักษ์พลังงานรุ่นเยาว์  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และค่ายการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์  ตอน นักอนุรักษ์พลังงานตัวน้อย  และสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมปลาย
จัดในวันที่ ๘ – ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความเข้าใจถึงสถานการณ์ของพลังงานในปัจจุบัน
และสื่อสารให้สังคมเกิดความตระหนักเรื่องพลังงานและร่วมมือกันใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างเสริม
ประสบการณ์ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

 

ชมผลงานของน้องๆนักอนรักษ์รุ่นเยาว์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

1 กลุ่มสีม่วง click

2. กลุ่มสีเหลือง click

3. กลุ่มสีชมพู click

4. กลุ่มสีน้ำตาล click

5. กลุ่มสีเขียว click

6. กลุ่มสีแดง click

7. กลุ่มสีฟ้า click

8. กลุ่มสีส้ม click

9. กลุ่มสีเทา click

10. กลุ่มสีครีม click

 

 

IMG 5088 800x533

อพวช. ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย  บริษัท ทรูวิชั่น จำกัด (มหาชน) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  และบริษัท Deutsche Bahn ประเทศเยอรมนี  จัดค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย  ประจำปี  2556 (Young Thai Science Ambassadors,2013) เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์เยาวชนระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ ในการมีส่วนร่วมเเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสังคม รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการเป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ และพัฒนาความสามารถด้านสื่อสารให้กับเยาวชนที่กำลังศึกษาสาขาด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยปีนี้เน้นในเรื่องของพลังงานที่ยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 11 ตุลาคม 2556 ณ อพวช คลองห้า  ปทุมธานี

 

 

 

 MG 1222

 

อพวช.  ได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาตร์ ให้กับนักเรียน เพื่อพัฒนาทักษะพร้อมเพิ่มพูนความรู้ และสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 28-29 กันยายน 2556  ที่ผ่านมา ณ อพวช. คลองห้า

หน้าที่ 5 จาก 21