MG 0402

 

อพวช.  ได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนอนุบาลสงขลา จัดกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาตร์ ให้กับนักเรียนจำนวน 100 คน เพื่อพัฒนาทักษะพร้อมเพิ่มพูนความรู้ และสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2556  ที่ผ่านมา ณ อพวช.

 MG 6910

                   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเอเชียน จัดพิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการในการพัฒนาการเรียนการสอนและการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สาธารณะโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ตลอดจนใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมี ดร. พิชัย สนแจ้ง ผอ.อพวช. และ ดร. วิพรรธ์ เริงพิทยา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียน เป็นผู้ลงนาม พร้อมผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ อพวช

 

 MG 6916

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

photo 3

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จัดคาราวานวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฏาคม 2556 หวังสร้างประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์รูปแบบใหม่ให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นห่างไกล โดยได้รับเกียรติจาก ดร. พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

 

 

 MG 6639 1

บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) จับมือ อพวช. มาร่วมกันปลูกฝังเยาวชนไทยสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนสังคมให้น่าอยู่ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนของเราให้ดีขึ้น กับ โครงการค่ายเยาวชนทรู ประจำปี 2556 ในหัวข้อ เปลี่ยน...อย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันเพื่อชุมชนชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่าแสนบาท  โดยได้คัดเลือกเยาวชน 30 ทีม มาร่วมเข้าค่ายกิจกรรม กับวิทยากรเก่งๆ มากมาย และ 10 โครงการจะได้รับคัดเลือกสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป เมื่อวันที่ ๑๖ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

 

 

 MG 4586

 

            องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สาธารณะ ตลอดจนใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมี ดร. พิชัย สนแจ้ง ผอ.อพวช. และ ศ.ดร. ประสาท สืบค้า อธิการบดี มทส. เป็นผู้ลงนาม พร้อมผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ. นครราชสีมา

 

หน้าที่ 7 จาก 21