MG 3167

 

     อพวช. ร่วมลงนามความร่วมมือกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ยูเรก้า ประเทศฟินแลนด์ (Heureka,The Finnish Science Centre) โดยมีเป้าหมายในการทำงานร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์และการออกแบบและจัดทำนิทรรศการวิทยาศาสตร์ รวมถึงการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกันเพื่อพัฒนาบุคคลากรด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์และการจัดทำนิทรรศการ  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ณ อพวช. คลองห้า  ปทุมธานี

 

 

เปิดตัวหนังสือ “บันทึกนักวิทยาศาสตร์มือใหม่” 365 ปฏิบัติการ HANS-ON

พร้อมก้าวสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งและดีในอนาคต

 MG 2470

           กรุงเทพฯ 20 มิถุนายน 2556 - - นานมีบุ๊คส์ ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดงานเปิดตัวหนังสือ "บันทึกนักวิทยาศาสตร์มือใหม่" ผลงานของ “ดร.นีโกล ออสโตรสกี” ศาสตราจารย์กิตติคุณประเทศฝรั่งเศส     นักวิจัย อาจารย์ฟิสิกส์มหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส คู่มือนำเสนอ 365 กิจกรรมและการทดลองวิทยาศาสตร์ที่สามารถทำได้ทุกวันตลอดปี ด้วยอุปกรณ์ที่หาง่ายใกล้ตัว ให้เด็กได้ฝึกคิดฝึกตั้งคำถาม ลงมือทำเพื่อหาคำตอบ และสรุปผลด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ งานจัดขึ้น ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4       จามจุรีสแควร์

 

        คุณกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ อพวช. กล่าวว่า “บันทึกนักวิทยาศาสตร์มือใหม่ ถือเป็นกิจกรรมเสริมศึกษานอกห้องเรียนที่มีความน่าสนใจและสนุกสนาน เพราะผู้อ่านจะได้รับประสบการณ์จากการฝึกสังเกต ลองผิดลองถูก สรุปผล และจดบันทึกตลอดทั้ง 365 วัน เช่นเดียวกับแหล่งเรียนรู้ของ อพวช. ที่มีกิจกรรมเสริมศึกษาหลากหลาย ที่พร้อมให้เยาวชนเข้ามาสัมผัสและฝึกคิดอย่างนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีในอนาคต ต้องขอบคุณ    ดร.นีโกล ออสโตรสกี ที่เขียนหนังสือดี ๆ ออกสู่สังคม เราหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะผลักดันให้เยาวชนของเรามีความรักและสนใจที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมวิทยาศาสตร์ต่อไป”

 

        เจเรมี โอปริเทสโก หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กล่าวว่า “สำหรับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย หนังสือ “บันทึกนักวิทยาศาสตร์มือใหม่” เล่นนี้ถือเป็นตัวอย่างอันดีของความรวมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย หนังสือเล่นนี้นำเสนอวิธีคิดเชิงวิทยาศาสตร์แบบฝรั่งเศสที่มีมาช้านนาน เป็นวิธีคิดที่กระตุ้นให้เด็ก ๆ เกิดความสนใจและเข้าใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันผ่านกิจกรรมการทดลองอย่างง่าย ๆ อาจกลาวได้ว่าหนังสือเล่นนนี้คืออีกหนึ่งเครื่องมือในการแบ่งปั่นความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม”

 

        สุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด กล่าวว่า “นานมีบุ๊คส์รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ เพราะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เด็ก ครู และผู้ปกครองคนไทยจะได้มีหนังสือที่มีประโยชน์ เนื่องจากหนังสือบันทึกนักวิทยาศาสตร์มือใหม่จะทำให้พวกเขาได้ทำกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์โดยสามารถทำได้ทุกวันตลอดปีด้วยอุปกรณ์ที่หาง่ายใกล้ตัว ช่วยให้เด็กได้ฝึกคิด ตั้งคำถาม ลงมือทำเพื่อหาคำตอบ และสรุปผลด้วยตนเอง ซึ่งการเรียนรู้ในลักษณะนี้ช่วยให้เด็กซึมซับและจดจำได้ดีกว่าการท่องจำ อีกทั้งยังทำให้คนไทยรักวิทยาศาสตร์และมีพื้นฐานความรู้ที่ดีต่อไปในอนาคต”

 

        ดร.นีโกล ออสโตรสกี ได้มุ่งมั่นคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ในการสอนวิทยาศาสตร์ จนสำเร็จเป็น “บันทึกนักวิทยาศาสตร์มือใหม่” ที่ครอบคลุมหัวข้อวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายทั้งฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา รวมถึงคณิตศาสตร์ในรูปแบบไดอารี่ ซึ่งช่วยให้เด็กได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์รอบตัวผ่านการทดลองด้วยตัวเอง ทั้งยังสามารถจดบันทึกสิ่งที่สังเกตเห็นหรือผลการทดลองไปในหนังสือได้อีกด้วย                        

 

        ร่วมกันปลูกฝังพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ใน “บันทึกนักวิทยาศาสตร์มือใหม่” หนังสือดีที่เด็ก ครูและผู้ปกครองควรอ่าน จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ในเครือนานมีบุ๊คส์ วางจำหน่ายที่ร้านนานมีบุ๊คส์ช็อปทุกสาขา และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือสอบถามที่ Nanmeebooks Call Center 02-662-3000 กด 1 www.nanmeebooks.com และwww.facebook.com/nanmeebooksfan

 

 MG 1778 resize

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย อพวช. จับมือ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน “วันนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 2556” พร้อมกัน 4 ภาค หวังปลูกฝังความรักวิทยาศาสตร์ในเด็กปฐมวัย ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ รอบตัวกับ 4 เรื่องราว “ดิน น้ำ ลม ไฟ” เริ่ม 12 มิ.ย. - 31 ส.ค. 56 นี้ ที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. กรุงเทพฯ, ลานข่วงเมืองน่าน จ. น่าน, สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 และหาดทรายแก้ว จ. สงขลา

 

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 : นายพิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวในงานพิธีเปิดงาน “วันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2556” ว่า ในยุคปัจจุบัน การพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมนานาประเทศ ต้องพยายามพัฒนาศักยภาพของประชากรด้วยการศึกษา รวมทั้งพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ จากผลการประเมินระดับนานาชาติ เช่น Programme for International Student Assessment : PISA พบว่า ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ และประเทศไทยยังขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่จะขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งปัญหานี้ ทั้งภาครัฐ เอกชน หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งครูและผู้ปกครองต่างต้องตระหนักที่จะช่วยกันแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน

 

การสร้างทัศนคติและทักษะพื้นฐานที่ดีด้านวิทยาศาสตร์แก่เด็กไทยในวันนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการเริ่มตั้งแต่เยาว์วัย มีงานวิจัยอีกหลายชิ้นยืนยันว่า เด็กวัยอนุบาล (3 – 6 ปี) เป็นช่วงที่มีความสำคัญมาก เพราะมีความสามารถในการเรียนรู้และการจดจำสูงสุด เป็นวัยที่จะต้องวางรากฐานที่ดี และปลูกฝังความรัก ความประทับใจในวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะง่ายต่อการพัฒนากระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของชาติ ด้วยเหตุนี้ อพวช. จึงได้ร่วมกับ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ของมูลนิธิพระเทพรัตนราชสุดา และบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน “วันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2556” ขึ้น เนื่องในวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ซึ่งตรงกับวันที่ 12 มิถุนายนของทุกปี เพื่อปลูกฝังความรัก ความประทับใจในวิทยาศาสตร์ จากการเรียนรู้ สังเกต คิดวิเคราะห์ ตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในโลกของเรา กับ 4 เรื่องราว ได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ ซึ่งจะจัดขึ้นพร้อมกันใน 4 ภูมิภาค ดังนี้ ภาคกลาง เรื่อง “น้ำ” จัดขึ้น ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 จามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ ภาคเหนือ เรื่อง “ดิน” จัดขึ้น ณ ลานข่วงเมืองน่าน อ. เมือง จ. น่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง “ไฟ” จัดขึ้น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 1 อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ ภาคใต้ เรื่อง “ลม" จัดขึ้น ณ หาดทรายแก้ว อ. สิงหนคร จ. สงขลา

 

นอกจากนี้ ยังได้ขยายกิจกรรมไปสู่โรงเรียนต่าง ๆ อีกกว่า 8,000 โรงเรียนทั่วประเทศ ด้วยการสนับสนุนจากผู้นำเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ กลุ่มบริษัท บี.กริม เพื่อให้เด็กไทยในทั่วทุกภูมิภาคมีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมนี้ได้มากที่สุด ซึ่งมีทั้งกิจกรรมการทดลองหลากหลายที่ท้าทายความสามารถ และเกมส์วิทยาศาสตร์ที่สนุกสนานสำหรับเด็กวัยนี้โดยเฉพาะ นายพิชัยฯ กล่าวในที่สุด

 

สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจกิจกรรมนี้ โดยเฉพาะในส่วนของภาคกลาง สามารถนำบุตรหลานมาร่วมเรียนรู้ได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2556 ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช .ชั้น 4 จามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ ในเวลา 10.30 – 19.30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 

 IMG 5365

อพวช. ยกทัพคาราวานวิทยาศาสตร์ฉลองเปิดตัว “ศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเด่นชัย” จ.แพร่ เตรียมสร้างเพลย์แลนด์เป็นแหล่งเรียนรู้เสริมสร้างพัฒนาการให้เด็กเล็ก

 

          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ เทศบาลเด่นชัย จ.แพร่ นำคาราวานวิทยาศาสตร์ร่วมฉลองเปิด “ศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เด่นชัย” หวังสร้างประสบการณ์เรียนรู้รูปแบบใหม่ให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นห่างไกล พร้อมลงพื้นที่สร้าง   เพลย์แลนด์ (Playland) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการสำหรับเด็กเล็กแห่งใหม่ของจังหวัด

 

          นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การกระจาย ฐานการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์จากส่วนกลางสู่ภูมิภาคด้วย “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ถือเป็น             หนึ่งในกิจกรรมสำคัญ ที่สนับสนุนนโยบายด้านการสร้างฐานความรู้ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี อพวช. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมนี้ไปสู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทย โดยเฉพาะเยาวชนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่อย่างเท่าเทียมกับเยาวชนในส่วนกลาง เป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำ อีกทั้งยังเปิดโลกทัศน์และสร้างมุมมองใหม่ว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว ไม่ใช่เรื่องยาก ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนหันมาสนใจเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะเพิ่มขีดความสามารถของตัวบุคคลและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้

         

         

นายมานพ อิสสะรีย์ รองผู้อำนวยการ อพวช. กล่าวว่า กิจกรรมในคาราวานวิทยาศาสตร์ฯ จะเน้นให้เยาวชนได้เข้าไปมีส่วนร่วม เพื่อค้นหาคำตอบด้วยตนเอง พร้อมได้เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการเล่นอย่างสนุกสนานผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการและชิ้นงานวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ เกมส์ และกิจกรรมเสริมศึกษาอีกมากมาย นอกจากนี้ ยังมีการรวบรวมองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ภาคเหนือตอนบนมาจัดแสดง เพื่อเปิดประสบการณ์ผ่านมุมมองใหม่ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนในภูมิภาคนี้ โดยกิจกรรมทั้งหมดที่จัดขึ้น เยาวชนและผู้สนใจสามารถมาร่วมเรียนรู้และสนุกได้ ฟรี! ตลอดทั้งวัน

 

นอกจากการนำคาราวานวิทยาศาสตร์มากระจายฐานการเรียนรู้ในพื้นที่แล้ว ยังเป็นการมาร่วมฉลองเปิดศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเด่นชัย ที่ทางเทศบาลเด่นชัยสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของคนในชุมชน ที่สำคัญยังเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ฯ แห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ครบวงจรของจังหวัด โดยในเบื้องต้นทางเทศบาลฯ ได้มอบพื้นที่ภายในศูนย์ฯ กว่า 305 ตารางเมตร ให้ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินการจัดสร้าง เพลย์แลนด์ (Playland) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการสำหรับเด็กเล็กแห่งใหม่ในจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งโครงการนี้ทางกระทรวงฯ ได้มอบหมายให้ อพวช. เข้ามาดำเนินการ เนื่องจากเป็นหน่วยงานมีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของไทย โดยมีทางเทศบาลฯ คอยให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวก

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nsm 02
อพวช. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะการสอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์" เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนและการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้แก่ ครู ต.ช.ด ผู้สอนสาระวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ  เมื่อระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ณ อพวช. ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี

หน้าที่ 8 จาก 21