MG 0335

 

       เมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่ผ่านมา อพวช. ร่วมลงนามความร่วมมือกับ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยน นวัตกรรมการเรียนรู้และวิชาการ รวมถึงกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ณ อาคารนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

 MG 0347

 

 MG 8642

 

ปทุมธานี - อพวช. ได้จัดกิจกรรมต้อนรับปิดเทอม กับ ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน น้ำ คือ ชีวิต เมื่อวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี ในกิจกรรมค่ายครั้งนี้ ได้ชวนเยาวชนจำนวน 80 คน ในระดับชั้น ป.4-ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมสร้างประสบการณ์ความสนุกผ่านกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พร้อมยังได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีคุณค่า เพื่อเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของวิกฤติน้ำที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

 

 

 MG 8464

 

อพวช. ร่วมกับ ชมรมเลโก้แห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในโครงการ “แบ่งปันความรู้คืนสู่ห้องเรียน กับ อพวช.” ให้แก่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน 55 โรงเรียน โดยมี นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ อพวช. เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช.

photo1

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา อพวช. ได้ร่วมงานแถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The2nd International Conference on Southeast Asian Weather and Climate (ICSA 2013) ณ ห้อง Convention 1 โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแปดหน่วยงานจากในและต่างประเทศเข้าร่วมประชุม ได้แก่ มูลนิธิต้นไม้สีเขียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , อพวช. , สสวท. ,กรมฝนหลวงและการบินเกษตรและศูนย์อุตินิยมวิทยาภาคเหนือ ร่วมกับสมาคมนักอุตุนิยมวิทยามณฑลยูนาน (Yunnan Province Meteorological Society )ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งควีนส์แลนด์(Queensland University of Techonology)ประเทศออสเตรเลีย เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยสภาพอากาศและภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเลอเมอริเดี่ยน จังหวัดเชียงใหม่การจัดประชุมประเด็นหลักๆที่หยิบยกในการหารือแลกเปลี่ยนทั้งหมด 5 ประเด็น คือ

1.วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสภาพอากาศและภูมิอากาศ

2.ภัยพิบัติทางธรรมชาติกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3.เกษตรกรรมและความมั่นคงทางอาหารกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4.การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน

5.การจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

 

 

  MG 7240

 

 

ทีม “ขอโทษที...ยั้งไม่อยู่ 4 จาก ร.ร.ขนอมพิทยา จ. นครศรีธรรมราช คว้าแชมป์จรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำฝ่ายมัธยม ด้วยสถิติ 0.15 เมตร ในการแข่งขันเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา อพวช. พร้อมส่งเป็นตัวแทนประเทศไทยชิงชัยระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ร่วมกับตัวแทนเยาวชนประเทศต่างๆ

 

          เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้ร่วมกับ บริษัท    ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 11 รอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัลขึ้น ณ สนามแข่งขัน อพวช. คลองห้า ปทุมธานี โดยมี นาย มานพ อิสสะรีย์ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัลการแข่งขันฯ ทั้งนี้ ทีมเยาวชนผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 40 ทีม แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา 20 ทีม ระดับมัธยมศึกษา 20 ทีม ซึ่งสามารถฝ่าด่านผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศกว่า 1,000 ทีมเข้ามาได้ จะต้องทำการแข่งขันยิงจรวดขวดน้ำทั้งในสนามความไกล และแม่นยำ พร้อมกับนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ ผลการแข่งขันปรากฏว่า ในระดับประถมศึกษา ทีม “KS. Rocket Small II” จากโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์    จ. พิษณุโลก สามารถคว้าแชมป์ประเภทแม่นยำไปด้วยสถิติ 0.27 เมตร ประเภทความไกล ทีม ซาตาน จากโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร จ.ปทุมธานี คว้าที่ 1 ยิงไกลสุดด้วยสถิติ 137.15 เมตร ด้านการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ ทีม “Billion Kilo” โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จ.ลำปาง ทำผลงานยอดเยี่ยมชนะใจกรรมการไปด้วยคะแนนเต็ม 50.00 พร้อมควบแชมป์ประเภทคะแนนรวมไปอีกรางวัลด้วยคะแนน 91.70

 

ขณะที่ในระดับมัธยมศึกษา จ้าวแห่งความแม่นยำที่ทำสถิติได้ใกล้เป้าหมายที่สุด 0.15 เมตร ตกเป็นของ ทีม ขอโทษที...ยั้งไม่อยู่ 4 จากโรงเรียนขนอมพิทยา จ.นครศรีธรรมราช ส่วนประเภทความไกล ทีม “Detudom rocket D” จากโรงเรียนเดชอุดม จ.อุบลราชธานี สร้างสถิติได้ไกลสุดที่ 177.21 เมตร ด้านการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ ทีม ลูกตากะจะ 4 จากโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา จ.ศรีสะเกษ เป็นที่ 1 ด้วยคะแนนเต็ม 50.00 สุดท้ายผลประเภทคะแนนรวมตกเป็นของ ทีม “Detudom rocket D” เจ้าแห่งความไกล ซึ่งสามารถทำคะแนนรวมได้สูงสุดถึง 122.32

 

ทั้งนี้ ทีม “ขอโทษที...ยั้งไม่อยู่ 4 จาก ร.ร.ขนอมพิทยา ที่ชนะเลิศในประเภทแม่นยำระดับมัธยมศึกษา    อพวช. จะส่งเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคร่วมกับตัวแทนเยาวชนจากประเทศต่าง ๆ อีกด้วย

 

ด้าน นาย มานพ อิสสะรีย์ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนในที่นี้ รวมทั้งผู้ที่ได้ร่วมกิจกรรมตั้งแต่รอบคัดเลือกเป็นต้นมา เพราะถือได้ว่าทุกคนได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ มาด้วยกันทั้งสิ้น จึงถือว่าทุกคนได้มอบรางวัลที่มีคุณค่าแก่ตัวเองแล้วในปีนี้ ส่วนผู้ที่ผ่านเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการแข่งขันกับตนเองที่ทำสิ่งที่ดีขึ้นโดยต่อเนื่อง เป็นที่ทราบกันแล้วว่าสังคมในอนาคต เป็น “สังคมฐานความรู้” ซึ่งผู้ที่ได้มีประสบการณ์จากกระบวนการคิดที่ได้จากกิจกรรมนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือที่จะสามารถนำไปใช้กับการค้นหาคำตอบ และหาความรู้ในด้านต่าง ๆ ในอนาคต จึงขอให้ทุกคนเก็บประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวในที่สุด

 

สำหรับผลการแข่งขันฯ ทั้งหมดทุกประเภท มีดังนี้

 

 

 

ระดับประถมศึกษา

 

ประเภท

รางวัล

ชื่อทีม

โรงเรียน/สถาบัน

สถิติ

ความไกล

ชนะเลิศ

ซาตาน

ชุมชนวัดหัตถสารเกษตร

137.15 เมตร

รองชนะเลิศอันดับ 1

นางฟ้า

ชุมชนวัดหัตถสารเกษตร

119.00 เมตร

รองชนะเลิศอันดับ 2

Billion Kilo

อัสสัมชัญลำปาง

114.39 เมตร

แม่นยำ

ชนะเลิศ

KS.Rocket Small II

บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์

   0.27 เมตร

รองชนะเลิศอันดับ 1

ราษี 1

อนุบาลราษีไศล

   0.28 เมตร

รองชนะเลิศอันดับ 2

601

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

   0.49 เมตร

การนำเสนอผลงานฯ (Presentation)

ชนะเลิศ

Billion Kilo

อัสสัมชัญลำปาง

50.00 คะเเนน

รองชนะเลิศอันดับ 1

601

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

35.88 คะแนน

รองชนะเลิศอันดับ 2

พระรถ

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

35.50 คะเเนน

คะแนนรวม

ชนะเลิศ

Billion Kilo

อัสสัมชัญลำปาง

91.70 คะแนน

รองชนะเลิศอันดับ 1

คลองสุดร่วมใจ 2

บ้านคลองสุด (ประชาอุทิศ)

87.81 คะแนน

รองชนะเลิศอันดับ 2

601

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

80.98 คะแนน

 

 

 

ระดับมัธยมศึกษา

 

ประเภท

รางวัล

ชื่อทีม

โรงเรียน/สถาบัน

สถิติ

ความไกล

ชนะเลิศ

Detudom rocket D

เดชอุดม

177.21 เมตร

รองชนะเลิศอันดับ 1

แล้วเป็นงัย

พนัสพิทยาคาร

144.92 เมตร

รองชนะเลิศอันดับ 2

ท.ป.5 D

ทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ

143.78 เมตร

แม่นยำ

ชนะเลิศ

ขอโทษที...ยั้งไม่อยู่ 4

ขนอมพิทยา

   0.15 เมตร

รองชนะเลิศอันดับ 1

Detudom rocket D

เดชอุดม

   0.17 เมตร

รองชนะเลิศอันดับ 2

NRW Rocket

หนองเรือวิทยา

   0.26 เมตร

การนำเสนอผลงานฯ (Presentation)

ชนะเลิศ

ลูกตากะจะ 4

นครศรีลำดวนวิทยา

50.00 คะเเนน

รองชนะเลิศอันดับ 1

แล้วเป็นงัย

พนัสพิทยาคาร

46.57 คะแนน

รองชนะเลิศอันดับ 2

S.B.W. 2

สระบุรีวิทยาคม

40.69 คะเเนน

คะแนนรวม

ชนะเลิศ

Detudom rocket D

เดชอุดม

122.32 คะแนน

รองชนะเลิศอันดับ 1

ลูกตากะจะ 4

นครศรีลำดวนวิทยา

121.21 คะแนน

รองชนะเลิศอันดับ 2

ขอโทษที...ยั้งไม่อยู่ 4

ขนอมพิทยา

121.19 คะแนน

 

 

 

โดยทีมโรงเรียนที่ชนะเลิศในประเภทความไกลและคะแนนรวม จะได้รับทุนการศึกษาจาก อพวช. ทีมละ 20,000 บาท ประเภทแม่นยำ 10,000 บาท และประเภทการนำเสนอผลงานฯ 5,000 บาท นอกจากนั้น ยังมีโล่เกียรติยศและของรางวัลอีกมากมายจากผู้สนับสนุนการแข่งขัน ได้แก่ บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน), บริษัทเสริมสุข จำกัด (มหาชน), บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จำกัด, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, บมจ. ธนาคารกรุงไทย, บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทยเทรดดิ้ง จำกัด, บริษัทซีพี ค้าปลีกและการตลาด จำกัด, บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด, และ วารสาร อพวช.

 

หน้าที่ 10 จาก 20